sk Slovenčina en English pl Polski ro Română

Paralelná kinematická šttrukúraMechanizmy s paralelnou kinematickou štruktúrou (hexapody, 3-pody), majú tri až šesť paralelných členov(ramien), ktoré sú pripojené medzi ich základňu a ich plošinu, resp. výstupný člen. Paralelné mechanizmy obsahujú vo všeobecnosti dve platformy, z ktorých jedna je ovládaná dĺžkovo premenlivými ramenami, pracujúcimi paralelne. Výstupný čleň je definovaný ako pohyblivá plošina, ktorá má od troch do šiestich stupňov voľnosti voči druhej platforme – základni. Môže sa pohybovať jednotlivo v každej z troch lineárnych a troch uhlových smeroch alebo v ľubovoľnej kombinácii. Výsledný pohyb plošiny je daný súčasným pohybom a kontrolou týchto ramien. Pracovný priestor robota s paralelnou kinematickou štruktúrou nie je pevne daný a je treba ho vypočítať. Musí sa brať ohľad na dĺžku jednotlivých kĺbov a natočenia jednotlivých kĺbov.


Princíp je vyobrazený na 3D animovanom modely (Pre aktiváciu 3D vlastností kliknite na "Čítať ďalej" a potom do priestoru 3D zobrazovača):

ES165RD2Zvláštnosťou robota ES165RD je jeho konštrukcia. Je konštruovaný tak, aby bol upevnený ako podstropný.


Princíp je vyobrazený na 3D animovanom modely (Pre aktiváciu 3D vlastností kliknite na "Čítať ďalej" ...

Free Joomla! template by L.THEME