sk Slovenčina en English pl Polski ro Română

Základné kinematické štruktúry

Definujeme ich ako dva členy akčného mechanizmu vzájomne pohyblivo spojené väzbou. Pohyblivosť jedného člena voči druhému je obmedzená, dvojica má obvykle jeden stupeň voľnosti (dvojice s viac stupňami voľnosti sa v konštrukcii robotov veľmi nevyužívajú). Z členov, vzájomne spojených posuvnými a rotačnými dynamickými dvojicami, je možné zostavovať ľubovoľné kinematické reťazce. Podstata rotačnej kinematickej dvojice (KD) (obr. 8) determinuje možnú krivku len ako kruhový oblúk so stredom v rotačnej KD telesa A a telesa B s polomerom daným dĺžkou ramien týchto telies od osi rotačnej KD.

Free Joomla! template by L.THEME