Simulácia pohybu

Zadaj posun v smere X(0-1000 mm):
Zadaj posun v smere Y(0-660 mm):
Zadaj posun v smere Z(0-600 mm):

V prípade potreby použite PDF návody na ovládanie: Cortona3D Viewer.