MODULÁRNY SYSTÉM pre EXPERIMENTY vo VIRTUÁLNEJ REALITE - MSEVR

NÁVOD:

Pracovisko je testované na konfigurácii Internet Explorer a Cortona 3D Viewer 6. Pred prvým použitím je potrebné Cortona 3D nainštalovať ako plugin do internetového prehliadača.  Pri spustení stránky s pracoviskom, by ste mali byť automaticky požiadaní o nainštalovanie   pluginu. Ak sa to z nejakých príčin nestane plugin môžete stiahnuť TU.

Pracovisko je realizované ako modulárna stavebnica. Je pomerne ľahko konfigurovateľné. Stačí vybraný objekt presunúť z ponuky do priestoru dielne.

SÓLO - Ide o virtuálne prostredia, ktoré vznikali ako vývojové štádia navrhovaného VIRTUÁLNEHO SYSTÉMU PROJEKTOVANIA ROBOTICKÝCH PRACOVÍSK pre sólo roboty. Ovládanie je intuitívne. Ide o spúšťanie a zastavovanie pohybov a v jednom prípade o vyplnenie formulára, v ktorom sa zadajú hodnoty dráhy v  osiach x,y,z a následne dôjde k simulácii takto zadaného pohybu. 

PRACOVISKO: Po jeho otvorení sa dostávate do prostredia s virtuálnou výrobnou halou. Hala je tvorená jednoliatou rozsiahlou plochou (20 m x 20 m). Rozmery sú modifikovateľné v návrhovom režime. Takáto rozsiahla plocha bola navrhnutá vzhľadom na širšie možnosti experimentovania.
Na pravej častí sa nachádzajú symboly možného vybavenia pracoviská. Celkovo je súčasný systém navrhnutý tak  aby bol schopný pokryť až 50 zariadení. Nie je však žiaden technický problém toto číslo zväčšiť. Vkladané zariadenia môžu byť na pracovisku aj viacnásobne vložené. Po vložení zariadenia do pracoviská, je možné kliknúť na na niektorú jeho neaktívnu časť (niektoré časti vloženého stroja môžu byť navrhnuté ako aktívne virtuálne senzory) a tým vyvoláme ponuku na editáciu. Budeme môcť si vybrať: otáčanie objektu, presun, odstránenie a ukončenie editácie. Kliknutím na vybranú položku zaktivizujeme dosiaľ neaktívnu časť objektu, ktorá bude slúžiť ako senzor pre príslušnú voľbu.

Pre presnejšie polohovanie je možné podlahu dielne pokryť textúrou s požadovanou hustotou vodiacich čiar alebo zvolenú textúru odstrániť.

Všetky prvky si prinášajú do virtuálneho pracoviská  aj svoje vlastností. Spúšťanie ich funkcii je závisle  od funkcii ich samotných a to môže byť značne rôznorodé a preto na tomto mieste ich ovládanie nebudem spomínať.

Ide o experimentálne pracovisko. Z tohto je zrejme, že sa ešte neustále vyvíja. Jeho funkcionalita sa mení a preto je možné, že skutočné vlastností sa nebudú na 100% zhodovať s týmto stručným popisom.

 

  ÚVOD - O - SÓLO - PRACOVISKO